Terapeutyczne zajęcia sportowe dla dzieci z niepełnosprawnością i Zespołem Aspergera

Terapia SI, czyli Integracji Sensorycznej, zyskuje na popularności w ostatniej dekadzie. Jest to zasługa świadomych rodziców, którzy dążą do wszechstronnego rozwoju swoich dzieci, niezależnie od ich indywidualnych wyzwań. W naszym klubie TARAN Wyszków, prowadzimy specjalne zajęcia dla dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności, w tym dla dzieci z Zespołem Aspergera.

Nasze zajęcia terapeutyczne łączą elementy sportów walki z terapią SI, co pozwala na rozwijanie nie tylko sprawności fizycznej, ale także koncentracji, koordynacji i poczucia równowagi. Dyscyplina, jaką niesie ze sobą trening sportów walki, pomaga dzieciom lepiej zrozumieć siebie i swoje możliwości.

Praca w małych grupach pozwala na indywidualne podejście do każdego dziecka, a także na budowanie relacji i umiejętności społecznych.

Zajęcia dla dzieci terapeutyczne


Dzieci uczestniczące w naszych zajęciach mają możliwość obserwowania swoich postępów, co przekłada się na ich samoocenę i poczucie własnej wartości.

Naszym celem jest, aby każde dziecko, niezależnie od swoich wyzwań, mogło czerpać radość i satysfakcję z aktywności fizycznej, rozwijając jednocześnie swoje umiejętności i pokonując własne ograniczenia.